KÜLTÜR SANAT Haber Girişi : 19 Ocak 2023 21:11

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” Ortaokul ve
Liselerde Aralıksız Devam Ediyor
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ara vermediği “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları”
etkinlikleri keyifli paylaşımlarla devam ediyor. Gönüllülük esasına dayanan program büyük
ilgi gördü ve 2022 yılında 30 lise ve 30 ortaokula ulaştı. Toplumu, tarihini ve kültürünü
tanıyan gençler yetiştirmek hedefiyle yola çıkan “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları”; Türk
kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunan yazar ve şairlerin eserleri ele alınıyor.