YURT HABERLER Haber Girişi : 29 Ocak 2023 13:55

Bayraklı’nın Arşivinde Dijital Dönem

Kamu hizmetlerini daha hızlı ve etkin hale getirerek evrakların daha güvenli
ortamda saklanması için çalışma başlatan Bayraklı Belediyesi, fiziksel arşivin
dijital ortama aktarılması projesi kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı’ndan
hibe almaya hak kazandı.

Buna göre, ilk olarak teknik birimlerin tüm evrakları taranarak 17 ay içinde dijital sisteme aktarılacak. Başkan Serdar Sandal, “Çağın gerisinde kalmadan teknolojik yeniliklerle arşivimizi daha güvenli hale getiriyoruz. Proje sayesinde vatandaşımızın ihtiyacı olan bilgi ve belgelere
daha hızlı ve kolay ulaşım sağlayacağız” dedi.

ZAMAN KAYBI VE İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
   İzmir Kalkınma Ajansı’nın “2022 yılı Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek
Programı” kapsamında fiziksel arşivin dijital ortama aktarılması projesini
hazırlayan Bayraklı Belediyesi, 25 katılımcı arasından hibe almaya hak
kazandı. Başarılı bulunan 8 çalışmadan biri olan projeye göre 17 aylık sürede
teknik birimlerin arşivindeki yüz binlerce evrak tek tek taranarak dijital ortama
aktarılacak.

    Tek merkezde toplanacak verilere ulaşmak daha hızlı ve kolay
olacak. Ayrıca arşiv güvenliği sağlanarak vatandaşın işlemleri daha kısa
sürede sonuçlanacak. Fiziksel arşivin dijital ortama aktarılmasıyla ilgili 154
teknik personele belge ve arşiv yönetimi eğitimleri verilecek. Bundan sonra
belediyeye gelecek tüm evraklar da dijital arşive işlenerek burada saklanacak.
Böylece hem zaman kaybının hem de kağıt israfının önüne geçilmiş
olunacak.

DAHA HIZLI VE GÜVENLİ
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Belediye hizmetlerini daha hızlı,
kolay ulaşabilir ve güvenli hale getirmek için çağın gerekliliklerini yerine
getiriyoruz. En yeni teknolojileri yakından takip ederek, vatandaşımıza en iyi
hizmeti sunmak, aynı zamanda israfın ve zaman kaybının da önüne geçmek
istiyoruz. Bu kapsamda projemizi değerli bulan İZKA’ya teşekkür ediyoruz.
Dijital arşiv projemiz sayesinde artık kamu hizmetlerimizi daha hızlı, güvenli
ve etkin hale getirmiş olacağız” dedi.