Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?

Otizm genellikle ilk 2-3 yaşlarında başlayan veya kendini belli eden ve hayat boyu devam
eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade
edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur.

Otizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Günümüzde basit testler ile tanısı erken
konulabilmektedir. Erken tanı ve bireyselleştirilmiş eğitim programları bu vakaların hayata
kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır. 

Otizmli çocuklar aşağıdaki belirtilerin çoğunu gösterirler:
• Göz teması ya yoktur yada kısıtlıdır.
• Adı ile seslenince tepki vermezler.
• Çevreleri ile ilgileri kısıtlıdır.
• Sarılma ve öpme, dokunma gibi fiziksel temastan hoşlanmazlar.
• Topluluk içinde yaşıtları ile diyalog kurmazlar, oyunlara katılmazlar, yalnız kalmayı tercih
ederler.
• Ekolali denilen aynı kelimeleri ya da cümleleri tekrarlamalar görülür.
• Konuşma şekilleri ve ses tonları tekdüzedir.
• İlgisiz şekilde her şeye gülebilir ve kıkırdayabilirler.
• Bir cismin bir parçasına takıntı yapabilirler. ( örneğin sürekli arabanın tekerleği ile
oynamak)
• Bazı objelere aşırı bağlanabilirler.
• Rutinleri bozulduğunda hırçınlaşabilirler. Değişimden hoşlanmazlar.
• Tekrarlayan bir hareketi örneğin el çırpma, zıplama, kendi etrafında dönme, sürekli öne
arkaya sallanma, kanat çırpma gibi yaparlar.
• Normal çocuklar gibi hayal kurarak oyun oynamazlar, arabaları dizer sürekli tekerini
çevirirler. Sürekli aynı oyunları oynarlar.
• Sosyal ortama girdiklerinde, yüksek sese maruz kaldıklarında aşırı korkup tepki verebilirler.
• Kendilerine ve etrafındaki eşyalara zarar verebilirler. Tehlikeye karşı duyarsızdırlar.
• Yapılan espriyi veya imayı anlamazlar.
• Normal öğrenme metotlarına duyarsızdırlar. Özel eğitim gereklidir.