EKONOMİ Haber Girişi : 15 Ocak 2023 17:39

Tam Tasdik Hizmetinden Yararlanın

 Zengin: “Tam tasdik hizmeti ile vergi riskinizi azaltın, firmanıza itibar kazandırın”

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, firmalara tam tasdik hizmeti almaları çağrısında bulundu. Yeminli Mali Müşavirlerden alınacak bu hizmetin muhasebe kayıt ve belgelerinin doğrulanmasını ve mevzuata uygun olmasını sağlayacağını belirten Zengin, “

Tam tasdik hizmeti başta vergi daireleri olmak üzere, diğer ilgili kamu kurumları, bankalar, mal ve hizmet tedarikçileri gibi kurum ve işletmeler nezdinde firmanıza itibar ve güven kazandırır. Tam tasdik hizmeti için Yeminli Mali Müşavirlerle denetim ve tasdik sözleşmesini bu ay içinde yaptırarak, avantaj sağlayın” dedi.

“Maliyet değil, avantaj sağlıyoruz”

2023 yılına ait hesapların denetim ve tasdiki için sözleşmelerini bu ay içerisinde yapılması gerektiğine bir kez daha dikkat çeken Zengin, Türkiye’de her yıl yaklaşık 35 bin işletmenin Yeminli Mali Müşavirlerden Tam Tasdik hizmeti aldığını söyledi. Tam tasdik hizmetinin faydalarını gören işletmelerin, bu hizmetten sürekli yararlandığına işaret eden Zengin şöyle konuştu: “Vergi ve muhasebe işlemleri her geçen gün daha da karmaşıklaşıyor. İşletmeler büyüyor, üretim, istihdam, yatırım, ihracat, ithalat, uluslararası sermaye hareketleri, vergi indirim ve istisnaları için uzmanlara ihtiyaç daha da artıyor. İşletmelerin bu tür karmaşık işlemlerinin tamamını bir arada karşılayacak mesleklerin  başında Yeminli Mali Müşavirlik mesleği geliyor.  Kamu kaynaklı cezaların işletmeler üzerindeki etkisi, işletmelerin doğru şekilde yönlendirilmesi, büyüyen işletmelerin alt yapılarının güçlendirilmesi ve geçmişe yönelik risklerin minimize edilmesi açısından bakıldığında, Yeminli Mali Müşavirlerden alınan hizmet işletmelere maliyet olmaktan ziyade büyük avantaj ve fırsatlar sunmaktadır.”

İş İnsanlarına Çağrı: Tam Tasdik Hizmetinden Siz de Yararlanın

İş insanlarının işletmelerinin istikrarlı şekilde büyümesi için Yeminli Mali Müşavirlerden başta “Tam Tasdik” olmak üzere daha fazla denetim ve danışmanlık hizmeti alması gerektiğini belirten Zengin, bu hizmetler ile vergi riskinin de azaltıldığını söyledi. Tam tasdik, işletmelerin cari yıl hesaplarının vergi mevzuatına, muhasebe ilke ve standartlarına göre denetlenmesini içerdiğini anlatan Zengin, “Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verilmeden önce yapılan denetimler, beyannamelerin dayanağı olan muhasebe kayıt ve belgelerinin doğrulanmasını ve mevzuata uygun olmasını sağlar. Tam tasdik hizmeti için Yeminli Mali Müşavirlerle denetim ve tasdik sözleşmesi yapmak gerekir. Tam tasdik sözleşmeleri her yılın Ocak ayında yapılır. 2023 yılına ait hesapların denetim ve tasdiki için sözleşmelerin bu ay içerisinde yapılması gerekir. Tam tasdik hizmetinden bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir. Özellikle, ihracat, ithalat, üretim, yatırım faaliyetleri bulunan, vergi indirim ve istisnası olan, vergi teşvik ve iadelerinden yararlanan işletmeler tam tasdik hizmeti almaktadır. Bunun yanında muhasebe sisteminin denetlenmesini isteyen, vergi işlemleri ile ilgili her hangi bir risk veya sürprizle karşılaşmak istemeyen firmalardan da yoğun tasdik ve denetim  talebi bulunmaktadır” diye konuştu.

Tam Tasdik İşletmelere Ne Tür Faydalar Sağlar  

Vergi, muhasebe  ve ticari işlemlerinde  kurumsallaşma,

Sağlıklı ve daha doğru  bir muhasebe sisteminin kurulması,

İncelemelerde vergi  ve ceza ile karşılaşma olasılığının ortadan kaldırılması,

Vergi bilincinin oluşması,

Kayıt dışılığın azaltılması,

İşletmeye ve işletmenin muhasebe iş ve işlemlerine olan güvenin artırılması,

İşletmelere danışmanlık ve rehberlik yapılması,

İşletmelerin vergi indirim, istisna ve teşviklerinden doğru şekilde yararlanması, sağlar. 

Tam tasdik hizmetinin yaygınlaşması için neler yapılmalı?

1.Tam tasdik hizmetine ait ücretin, hizmeti alan işletmelerin matrahından ayrıca indirilmesinin sağlanması.

2.Tam tasdik hizmet bedelinin tamamı veya  bir kısmının KOSGEB tarafından karşılanması.

3.Tam tasdik hizmeti alanlara gelir veya kurumlar vergisinin bir puan da olsa indirimli olarak uygulanması.

4.Risk analizlerinde tam tasdik yapan işletmeler lehine puanlama yapılması ve bu işletmelerin zorunlu olmadıkça incelenecek mükellefler arasına alınmaması.